15 de maig de 2013

L'AMPA finança la instal·lació d'un tendal al pati d'infantil

L’AMPA ha sufragat les despeses de material del tendal instal·lat al pati d’infantil. Gràcies a les activitats de l’entitat i al pagament de les quotes de les famílies s’han pogut finançar els 700 euros que ha costat el material. Diversos pares, amb la col·laboració de personal de l’escola, han instal·lat de manera gratuïta el tendal que permet a tots els alumnes, hagin pagat o no la quota d’AMPA els seus pares, poder gaudir correctament de les estones de pati.

L’AMPA ha fet aquesta actuació davant la urgència d’instal·lar aquest tendal amb motiu de la pujada de temperatures i l’arribada del calor.