28 de juliol de 2013

L'Ajuntament informa a l'AMPA que arranjarà el solar del costat de l'escola

L'Ajuntament ha informat l'AMPA que abans de l'inici del proper curs escolar té previst millorar l'estat del solar que tenim al costat de l'escola, a tocar de la rampa d'accés des de la carretera de Cirera. L'AMPA ha demanat en diverses ocasions l'arrenjament d'aquest solar i la construcció del parc previst inicialment al projecte de reurbanització d'aquest sector de la ciutat. Com recordareu, la darrera petició ha estat formulada al passat mes de maig.

En un escrit adreçat a l'AMPA, l'Ajuntament informa que abans de l'inici del proper curs es realitzarà un arranjament del solar "amb l'anivellació de terreny i aportació de sauló, i la col·locació d'algun banc".

Carta de l'Ajuntament de Mataró