22 de setembre de 2013

Quota de l'AMPA, perquè?

Com hem informat de manera periòdica les aportacions de les famílies amb el pagament de la quota anual de l’AMPA permeten que a la nostra escola es puguin desenvolupar determinats projectes que sense aquests diners no serien possible, o es necessitaria molt de temps per desenvolupar-los. Per exemple, l’any passat, gràcies a les aportacions de les famílies es van poder comprar, entre altres coses: 
  • Una pissarra digital (2.000 euros) 
  • Un equip de música portàtil (500 euros)
  • Material educatiu i lúdic (250 euros)
  • Tendal per al pati d’infantil (700 euros)
Aquestes despeses es fan d’acord amb les necessitats que planteja l’escola. A l’assemblea anual es presenten els comptes de l’entitat i les factures dels pagaments efectuats estan a disposició de tots els socis. A més, aquí podeu consultar la liquidació econòmica dels últims anys

Amb tot, conscients de la situació econòmica per la que travessen moltes famílies, creiem que continua sent important la participació de tots per ajudar a que la nostra escola pugui continuar desenvolupant determinats projectes amb la col·laboració econòmica dels pares i mares. A més, com sabeu les famílies de l’AMPA tenen descomptes directes en els serveis d’extraescolars i acollides.