12 de maig de 2014

L'AMPA demana a l'Ajuntament l'arranjament de la vorera i l'accés al pati i una solució als problemes dels plataners

L'AMPA ha adreçat una carta a l'Ajuntament demanant de nou l'arranjament de la vorera de l'escola, en el tram que hi ha entre l'entrada de primària i l'accés al pati, així com la pavimentació fins a la porta del pati. En l'escrit també es demana una solució als problemes que provoca la floració dels plataners ubicats a les immediacions del centre escolar.

Carta a l'Ajuntament