2 de desembre de 2014

L'AMPA demana la poda dels plataners

L'AMPA ha tramès un escrit a l'Ajuntament de Mataró reclamant de nou la poda o la retirada dels plataners existents als voltants de l'escola, per evita que la seva floració a la primavera provoqui problemes d'al·lèrgia a alumnes, personal de l'escola, pares, mares, avis, etc. La darrera primavera l'AMPA ja va reclamar alguna actuació al respecte i l'Ajuntament va informar el consell escolar que es faria la poda dels arbres o es retirarien.

Carta a l'Ajuntament de Mataró demanant la poda o retirada dels plataners