22 de març de 2015

L'AMPA compra material per a l'aula d'audiovisual

L'AMPA ha comprat material informàtic per dotar l'aula d'audiovisual d'ordinadors que permetin als alumnes desenvolupar activitats relacionades amb l'ús de noves tecnologies. En concret, l'AMPA ha comprat 7 torres d'ordinador amb els seus corresponents teclats i ratolins, que juntament amb les pantalles que ja havia aconseguit l'entitat per cessió d'una empresa privada l'any passat, han permès ampliar el material disponible a l'aula d'audiovisuals. Amb les aportacions de les quotes de les famílies sòcies de l'AMPA i també a partir dels recursos generats en activitats com la venda de loteria s'ha pogut fer aquesta adquisició, que ha suposat una inversió de 2.582,93 euros.

L'AMPA realitza anualment inversions per a l'escola en funció de les necessitats que planteja l'equip directiu. En anys anteriors l'entitat havia col·laborat, entre altres, en el finançament del projecte d'adquisició de pantalles digitals.