24 de setembre de 2015

Nova acollida migdia 14:30

Es posa en funcionament un nou servei d’acollida que funcionarà de 14:30 a 15h. Els alumnes que hagin d’utilitzar el servei hauran d’entrar per la porta del pati secundari d’infantil (ubicada entre la porta principal d’infantil i els Jardins de Vivenç Ferrer). Les famílies hauran de picar el timbre i personal de Descobrir Món recollirà els alumnes.

El preu està determinat per l’ús del servei, en funció de si s’utilitza de manera fixa o esporàdica i de si la família es sòcia o no de l’AMPA. L’ús fix s’haurà d’abonar per domiciliació bancària i l’esporàdic directament al personal que atén el servei. Podeu obtenir l’imprès d’inscripció si sereu usuaris fixos al despatx de l’AMPA en horari de matins de 9 a 9:30 (Susana) o bé descarregant-lo aquí.

De 14:30 a 15 h.
Usuari Fix
Esporàdic
Soci AMPA
22 €/mes
4 €/dia
No Soci
27 €/mes
5 €/dia

Aquest servei, com la resta de serveis d’acollida i el menjador, és prestat per l’empresa Descobrir Món.