6 de setembre de 2015

Quota AMPA 2015-16

El pagament de la quota d'AMPA 2015-16 es pot efectuar a través del sistema de cobraments de l'escola TPVEscola, ja sigui directament al caixer ubicat a l'entrada d'infantil o bé mitjançant la plataforma online de pagament.

Per acord de l'assemblea de socis de l'AMPA del 28 de maig de 2015, les quotes queden fixades en

Quota primer nen o nena: 20 euros
Quota segon nen o nena: 15 euros
Quota tercer nen o nena i successius: 10 euros

Quan accediu al procés de pagament de quota trobareu regularitzat l'import corresponent a cada fill o filla.

Ser soci de l’AMPA implica descomptes en els serveis d’Extraescolars i Acollides. El pagament de la quota de soci de l’AMPA és voluntari i amb els diners que aporten les famílies es poden desenvolupar determinades activitats a l’escola (com ara festes i accions lúdiques) i es poden adquirir materials, d’acord amb les necessitats que marca l’escola, que utilitzen tots els alumnes del centre. Amb les quotes dels associats s’ha finançat, per exemple, part del cost de dotació de l’aula d’informàtica. Més informació