22 d’octubre de 2015

Assemblea de socis

El dijous 5 de novembre a les 19 h. al gimnàs de l’escola tindrà lloc l’Assemblea General anual de socis de l’AMPA per tractar els següents assumptes:

1. Aprovació de la Memòria i de l’Estat de Comptes
2. Presentació dels projectes AMPA
3. Valoració foto de grup 2015
4. Precs i preguntes

Podeu venir amb els vostres fills o filles ja que hi haurà un servei de monitors

ASSEMBLEA GENERAL AMPA
DIA: DIJOUS 5 DE NOVEMBRE
HORA: 19:00 H.
LLOC: GIMNÀS DE L’ESCOLA