Portes Obertes 2018

Serveis per conciliar la vida familiar, laboral i escolar

L'AMPA organitza un seguit de serveis que tenen com a objectiu afavorir la conciliació de la vida familiar, laboral i escolar. L'entitat, en coordinació amb l'escola, supervisa el bon funcionament d'aquests serveis, que gestionen diverses empreses externes. 


Menjador escolar

L’escola té cuina pròpia i el servei de menjador el gestiona una empresa externa, que s’ocupa de confeccionar els menús, gestionar el personal i matèria primera, mantenir les instal·lacions netes, gestionar els rebuts bancaris i organitzar les activitats de lleure. El servei es presta de dilluns a divendres no festius durant tot el curs escolar de 12.30 a 15 h. Als alumnes de P3 se'ls ofereix, després de dinar, la possibilitat de fer la migdiada a l'aula de psicomotrocitat, on disposem d'unes hamaques preparades per això.
Acollides

Els serveis d’acollides es realitzen al menjador de l’escola, sent aquest el lloc on s'hauran de deixar i recollir els nens/nenes. El preu està determinat per l’ús del servei, en funció de si s’utilitza de manera fixa o esporàdica i de si la família es sòcia o no de l’AMPA. S'ofereix un servei d'acollida matinal de 8 a 9 h. i al migdia de 12:30 a 13 h. i de 14:30 a 15 h. 


 
Extraescolars i Casals d'Estiu

Els serveis d'extraescolars estan gestionats per dues empreses, que s'ocupen d'organtizar les activitats que l'AMPA i el Consell Escolar defineixen de manera anual. Les activitats s'estructuren en dos grans grups, en funció de la tipologia d'alumnes (infantil i primària). A infantil, les extraescolars se centren en activitats relacionades amb l'esport i l'iniciació a l'anglès (psicomotricitat, expressió corporal, iniciació al patinatge, jocs motrius i jocs en anglès). A l'estiu s'ofereix un casal a partir de la finalització del curs escolar. 


 
L'AMPA, alguna cosa més que un organitzador de serveis

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Marta Mata és, evidentment, quelcom més que una entitat destinada a organitzar serveis que permetin la conciliació de la vida familiar, laboral i escolar. La nostra organització té com a objectiu vetllar perquè els nostres fills i filles tinguin una educació de qualitat. Us emplacem a que navegueu per la nostra web per conèixe'ns i si finalment obteniu plaça escolar al Marta Mata us demanem que participeu activament a la nostra entitat a través de les diferents comissions en què estem organitzats.