1 de setembre de 2018

Extraescolars 2018-2019

Extraescolars per al curs 2018-2019


  • Totes les extraescolars comencen el dia 1 d’octubre
  • Els preus indicats són mensuals segons els dies de la setmana
  • Són socis AMPA aquells que han abonat la quota anual.
  • Per acord de l’assemblea de l’AMPA i del Consell Escolar, no es podrà fer ús dels serveis si no s’està al corrent de pagament o si es tenen quotes pendents de qualsevol activitat organitzada per l´AMPA.
  • Totes les activitats poden ser anul•lades si no es compleixen els mínims d’alumnes per poder-les cobrir, i els preus indicats poden patir canvis.
  • Les activitats DLleure, Zumba, Taekwondo i Volei tenen un descompte del 10% per al segon germà (en cas d’apuntar a dos o més germans, es beneficia del 10% de descompte del preu total aquell dels germans que suposa el menor import)Activitats DLleure
Preinscripcions a partir de l’1 de setembre al web www.dlleure.cat/inscripcions
Preus
Activitats Generals
Robòtica i Editor Audiovisuals

1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
1 dia
Soci AMPA
18 €
30 €
42 €
52 €
60 €
35 €
No Soci AMPA
23 €
35 €
47 €
57 €
65 €
40 €

Anglès Inlingua (servei prestat per Acadèmia Inlingua)
Preinscripcions fins el 21 de setembre a Inlingua, Via Europa 181
Preus
Infantil (1 dia / setmana)
Primària (2 dies / setmana)
Soci AMPA
33 €
53 €
No Soci AMPA
39 €
59 €
Quota anual de material
75 €
65 €
Els pares i mares d'alumnes de l'escola tenen un descompte d'un 10% en cursos oferts per Inlingua als seus centres de La Riera i Via Europa.

Zumba i taekwondo, Volei i Percussió (Colla gegantera)
Preinscripcions fins el 21 de setembre lliurant el full de preinscripció a la bústia groga AMPA (consergeria)
Preus
Taekwondo i Zumba
Volei

1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
1 dia
Soci AMPA
17 €
28 €
41 €
52 €
18 €
No Soci AMPA
22 €
33 €
46 €
57 €
23 €

L’activitat de Percussió (Colla gegantera) és familiar, amb periodicitat quinzenal i té una aportació voluntària anual de 10 €. 

Inscripcions

Activitats DLleure
www.dlleure.cat/inscripcions

Anglès Inlingua
Fins el 21 de setembre a Inlingua Via Europa 181

Zumba i Taekwondo
Full d'inscripció (deixeu-lo a la bústia groga AMPA a Consergeria)

Volei
Full d'inscripció (deixeu-lo a la bústia groga AMPA a Consergeria)

Percussió
Full d'inscripció (deixeu-lo a la bústia groga AMPA a Consergeria)