3 de setembre de 2018

Servei de menjador escolar 2018-19

L’escola té cuina pròpia i el servei de menjador el gestiona l’empresa Descobrir Món, S.L. que s’ocupa de confeccionar els menús, gestionar el personal i matèria primera, mantenir les instal·lacions netes, gestionar els rebuts bancaris i organitzar les activitats de lleure. El servei es presta de dilluns a divendres no festius durant tot el curs escolar de 12.30 a 15 h.


Alumnes Fixos

Considerem alumne fix a tot aquell que es queda en el menjador 1, 2, 3, 4, o 5 dies a la setmana durant un període d’un mes.

En els casos d'1, 2, 3 o 4 dies, sempre han de ser els mateixos dies de la setmana no sent permès canvis (per exemple sóc fix d'un dia dilluns, no ho puc canviar per dimecres), tret que siguin canvis definitius com a mínim per a un mes i siguin avisats abans del començament del següent període mensual del menjador. El preu del menú pels alumnes fixos es de 6,10 euros amb un descompte del 5% pel segon germà i d’un 10% a partir del tercer.

Alumnes esporàdics

L'alumne esporàdic és tot aquell que es queda al menjador de forma ocasional. El preu dels tiquets pels alumnes esporàdics és el següent


Modalitat
Cobrador
Preu/menú
1 MENU
Coordinadora
7,10 €
5 MENUS
Coordinadora
7,10 €
10 MENUS
Coordinadora
7,00 €
25 MENUS
Coordinadora
6,90 €

La coordinadora del menjador de Descobrir Món és la Susana Lara i estarà cada dia de 9 a 9,30 del matí atenent els dubtes i consultes de les famílies referent al menjador i realitzant la venda dels tiquets esporàdics a la sala d’atenció a les famílies.

Els tiquets s’han de dipositar abans de les 9,15 h a la bústia situada a l’entrada de l'escola

Absències

Quan un alumne fix no es queda puntualment al menjador, cal comunicar-ho a l'empresa abans de les 10h del matí mitjançant algun dels procediments indicats a l'apartat contacte i incidències.

En aquest cas, es descomptarà l’import del menjar de 2,75 euros, però no el cost de les monitores i cuinera. Aquest abonament es fa el mes següent.

En el cas de les excursions i colònies (amb opció “NO PÍCNIC”) es descomptarà el preu del menú total.

Política de rebuts bancaris.

Entre l’1 i el 5 de cada mes pels usuaris fixes es girarà el rebut corresponent al mes iniciat. Aquest rebut contemplarà les correccions comentades en l’apartat anterior.

Excepcionalment, el rebut corresponent al mes de setembre es girarà entre el 15 i 20 d’aquest mes.

En el cas de devolucions de rebuts, s’haurà de solucionar aquest problema en un plaç de 5 dies des de la notificació de l'empresa. Si el problema no es soluciona, es procedirà a la baixa de l’alumne del servei de menjador. Els costos associats a les devolucions dels rebuts, es tindran en compte per girar el nou rebut.

Informació addicional
Qualsevol alumne que es vulgui donar de baixa d’un dels serveis fixes que estigui utilitzant, ha de comunicar-ho per escrit, abans del dia 20 del mes anterior a causar baixa, a la coordinadora de menjador. Fins que no es faci aquesta notificació , l’alumne no serà donat de baixa i s’haurà de fer efectiu, conseqüentment, el pagament de la quota del mes corresponent.

Per acord de l’assemblea de l’AMPA i del Consell Escolar, no es podrà fer ús del serveis si no s’està al corrent de pagament o si es tenen quotes pendents de qualsevol activitat organitzada per l’AMPA.

Contacte i incidències

Podeu contactar amb la coordinadora del servei de menjador personalment al matí de 9 a 9.30h. a la sala d'atenció a les famílies. També podeu utilitzar els següents canals per comunicar absències o qualsevol altra consulta que necessiteu.
  • Nota a la bústia d’infantil o de primària.
  • Telèfon de cuina: 622 646 546 (a partir de les 9:15h)
  • Telèfon de l’empresa: 669 766 181 - 902 010 036
  • E-mail de l’empresa: info@descobrirmon.com